Local time 06:00AM
CONTACT
Menu
0031 (0) 521 341 702
Komatsu WA470-3H
Marca: KOMATSU
Modelo: WA470-3H ( Komatsu engine )
Año: 1996
Hora: 16700h
Peso: 24000 kg
Precio: € 25750
KOMATSU WA420-3H
Marca: KOMATSU
Modelo: WA420-3H
Año: 1998
Peso: 21000 Kg
Precio: € 24750
KOMATSU WA500-3
Marca: KOMATSU
Modelo: WA500-3
Año: 2003
Hora: 14300
Peso: 30620 Kg
Precio: € 46500
468
es